Billeder fra arrangementer 2015

Fraktion4  -  Sønderborg Lærerkreds Pensionister

De Fynske malere.

Tur til Fåborg Museum og Johannes Larsen Museet

Sangaften med Tim Hansen

Tur til Dannevirke, Hedeby og A P Møllerskolen